Gói giá dịch vụ của Clingme


Miễn phí
 • Quản lý địa điểm
 • Cập nhật thông tin
 • Quản lý nhận xét ko trung thực
 • Trả lời nhận xét với thương hiệu riêng
 • Đăng khuyến mại (App+Web)
  1 chương trình
 • Ưu tiên hiển thị khi tìm kiếm
100.000 tuần
 • Quản lý địa điểm
 • Cập nhật thông tin
 • Quản lý nhận xét ko trung thực
 • Trả lời nhận xét với thương hiệu riêng
 • Đăng khuyến mại (App+Web)
  1 chương trình
 • Ưu tiên hiển thị khi tìm kiếm
 • Tương tác với người dùng
 • Email Marketing
  5.000
 • Mobile - Push (Im lặng)
  1.500
 • Mobile - Notification (Âm thanh)
  500
 • Gợi ý khách hàng gần địa điểm
  100
 • Báo cáo kết quả tương tác
 • Live stream trên FB với KOLs có trên 20.000 người theo dõi
  1 lần/ 1 hợp đồng
 • Bài viết PR: 01 bài đăng tải trên FB & App Clingme
  Lượt tiếp cận trên 5.000
500.000 tuần
 • Quản lý địa điểm
 • Cập nhật thông tin
 • Quản lý nhận xét ko trung thực
 • Trả lời nhận xét với thương hiệu riêng
 • Đăng khuyến mại (App+Web)
  không giới hạn
 • Ưu tiên hiển thị khi tìm kiếm
 • Tương tác với người dùng
 • Email Marketing
  10.000
 • Mobile - Push (Im lặng)
  6.000
 • Mobile - Notification (Âm thanh)
  1000
 • Gợi ý khách hàng trong phạm vi 3km
  500
 • Báo cáo kết quả tương tác
 • Tương tác khách hàng theo địa điểm
 • Xu hướng thị trường theo địa điểm
 • Quản lý hiệu suất bán hàng
 • Livestream với KOLs có trên 50.000 người theo dõi (Facebook, Youtube)
  1 lần/ 1 hợp đồng
 • Bài viết PR: 03 bài đăng tải trên FB & App Clingme
  Lượt tiếp cận trên 10.000

Clingme videos


Gigatum JSC.,
M: ad@clingme.vn       P: (024) 3212 1837